IT Community 2 - шаблон joomla Новости

Осы номер Пермь, яғни Ресейдің Перь мемлекетік гуманитарлық – педагогикалық университетінің тәжірибесімен қызықты болды.

Әртүрлі тақырыптағы мақалалар Қазақстан мен Ресейдің білім беру жүйесінде бірдей мәселелерді көруге болады:  білім алушылар мен педагогтардың зерттеушілік, жобалау қызметтерін ұйымдастыру, педагогтардың біліктіліктерін артырудың тиімді жолдары, оқушы тәрбиесінде білім алушылар мен мұғалімдердің ақпараттық құзыреттіліктерін қалыптастыру.

Т.Г.Пташконың «Балалардың қоғамдық бірлестіктерінің қызметі жүйесіндегі жеткіншектердің әлеуметтік білімі» тақырыбындағы мақаласы көп қызығушылық тудырды. Мақалада білім беру ұйымдарына қарағанда балалар қоғамдық бірлестігі икемдірек болатынын, оны балалармен жұмыс істегендегі жаңа, стандартты емес технологияларды тез меңгеріп, қолдануда, қызметті дамытудың бағдарламаларын құрастырудан көруге болатынын жазған.

Б.Е.Акбембетованың «Орыс тілі сабақтарында коннотативті семантиканы меңгеру» тақырыбындағы мақаласы үштілділіктің енгізу аясында өзекті тақырыптардың бірі болып отыр. Ол: «Шетел тілін оқытқанда алдымен сөйлеудің жоғарғы және қиын қасиеттері дамып, содан кейін өзге тілді қолдануда элементер қасиеттер пайда болады» деп жзған.

«Тренер – Education» 2018 жылдың №1 журналы Қазақстан мен Ресейдің 9 аймағынан 9 рубрикада берілген  23 мақаладан тұрады.

Құрметті сертификатталған мұғалімдер мен тренерлер!

«Тренер-Education» журналының насихатталуы бұл республика мектептерінде оқу мен оқытудың сапасын арттыру бойынша идеяларымен бөлісу алаңы және Сіздің Республиканың білім беру саласындағы көшбасшысы ретіндегі міндетіңіз! 

Журналдың  түйінді идеясы – «тренер - мұғалім» кәсіби қауымдастығын біріктіру.

«Тренер-Education» журналы –  оқытудағы тәжірибедегі өзгерістер мен білім беру мазмұнын жаңарту аясында кәсіпқойлардың диалогтік алаңына айналды.

Журналдың жаңа номерін ала отырып, Сіздерді қызықтыратын тақырыптар туралы жаңа білім алып және өздеріңіздің табысты мансаптарыңыз үшін келесі қадамға бағыт аласыздар!

Біз жариялау үшін мақалаларды тек қана Қазақстан мұғалімдерінен ғана емес, сонымен қатар әлемнің басқа нүктелерінің жаңалықтарын, очерктерін қуана басылымға шығару үшін күтеміз. 

 Журналдың жұмыс тілдері – қазақша, орысша, ағылшынша.

 

 

Анонс  Тренер - Education  №  1 2018 г.

Номер  получился  интересным, опыт  Перми, именно  Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета из России разнообразил  его. Различная  тематика   этих статей  показывает, что образование  Казахстана и образование России сталкивается с одинаковыми  проблемами: в организации исследовательской деятельности педагогов и учащихся, проектной деятельности, в поиске  более эффективных форм повышения квалификации учителей на местах, формировании информационной компетенции учителей и учащихся, в школьном воспитании.

Определенный интерес вызывает статья Пташко Т.Г. «Социальное образование подростков в системе деятельности детских общественных объединений». Детское общественное объединение рассматривается как более гибкая структура по сравнению с образовательной организацией, способная к более быстрому применению новых, нестандартных технологий в работе с детьми, разработке развивающих программ деятельности.

Содержание статьи Акбембетова Б.Е. «Усвоение коннотативной семантики на уроках русского языка» является весьма актуальным в рамках внедрения трехъязычного образования: «При изучении иностранного языка раньше развиваются высшие, сложные свойства речи и только позже возникают более элементарные свойства, связанные со спонтанным, свободным пользованием чужой речью…».

Данный номер   журнала  «Тренер – Education»   №  1 2018г.  представит  23 статьи  из 9  регионов  Казахстана и России  в  9  рубриках. 

Уважаемые   сертифицированные   учителя и тренеры!

Популяризация   журнала  «Тренер-Education»   как площадки обмена идеями по улучшению качества преподавания и обучения в школах республики – ваша задача как лидера в образовании республики!

Ключевая  идея     журнала – сплотить  профессиональное  сообщество  «тренер - учитель». «Тренер-Education»  - это  демократичная  площадкой для диалога  профессионалов  о практических  изменениях в преподавании и обучении в рамках обновления содержания образования.

Приобретая  очередной  номер  журнала,  вы  получаете  новые  знания по интересующей вас теме и делаете   следующий шаг   в вашей успешной карьере!

Мы ждем материал для опубликования не только от  учителей Казахстана, но с удовольствием  опубликуем статью, очерк, новости наших читателей из любой точки планеты.

Рабочие  языки  журнала - казахский, русский, английский.