IT Community 2 - шаблон joomla Новости

Анонс  Тренер - Education  №  4 2017 ж.

         Журналдың осы басылымы өзекті мазмұнымен, берілген материалдың көрнекілігімен, материалдың берілуінің қолжетімділігімен ерекшеленеді.

«Заманауи білім беру жүйесі аясындағы жобалау қызметі: қайшылықтар мен перспективалар» тақырыбындағы Ю.Г.Маковецкаяның мақаласы қызығушылық таңытары белгілі. Бұл мақала жобалау қызметін өз тәжірибесінде қолданатын мұғалімдерге пайдалы.

Е.Ю.Погожеваның «Корпоративті оқыту бойынша пилоттық мектептерді ғылыми-әдістемелік қолдау туралы» тақырыбындағы мақаласында «Өрлеу» БАҰО АҚ филиалы Павлодар облысы бойынша ПҚ БАИ қызметінің нәтижесі сараланыш ашылған. «Білім берудегі корпоративтік оқыту: зерттеуден тәжірибеге» тақырыбы осы филиалдың  ғылыми-зерттеулерінің басты бағыты. «Тренер – Education журналы №  4  2017ж. Қазақстан мен Ресейдің 12 аумағынан 7 рубрикада 30 мақала басып шығарды.

«Бейне» рубрикасын «Өрлеу» БАҰО АҚ филиалы Ақтөбе облысы бойынша ПҚ БАИ директоры, филологиялық ғылымдар кандидаты Абишева  Нургуль  Молдабаевна «Рухани жаңғыру жолында: көптілділік білім беруді дамыту» тақырыбымен ашты.

«Республика кереметтері» рубрикасын Қазақстанның танымал педагогтері туралы мақалалар топтамасын А.А.Поплавскаяның  («Өрлеу» БАҰО » АҚ филиалы Қостанай облысы бойынша ПҚ БАИ »,  Қостанай қаласы) Ж.Жабаевқа арналған «Қазақстанның ұлы патриоты» мақаласымен  аяқтайды.

 Құрметті сертификатталған мұғалімдер мен тренерлер!

«Тренер-Education» журналының насихатталуы бұл республика мектептерінде оқу мен оқытудың сапасын арттыру бойынша идеяларымен бөлісу алаңы және Сіздің Республиканың білім беру саласындағы көшбасшысы ретіндегі міндетіңіз! 

Журналдың түйінді идеясы – «тренер - мұғалім» кәсіби қауымдастығын біріктіру.

«Тренер-Education» журналы –  оқытудағы тәжірибедегі өзгерістер мен білім беру мазмұнын жаңарту аясында кәсіпқойлардың диалогтік алаңына айналды.

Журналдың жаңа номерін ала отырып, Сіздерді қызықтыратын тақырыптар туралы жаңа білім алып және өздеріңіздің табысты мансаптарыңыз үшін келесі қадамға бағыт аласыздар!

Біз жариялау үшін мақалаларды тек қана Қазақстан мұғалімдерінен ғана емес, сонымен қатар әлемнің басқа нүктелерінің жаңалықтарын, очерктерін қуана басылымға шығару үшін күтеміз. 

 Журналдың жұмыс тілдері – қазақша, орысша, ағылшынша.

        

 

Анонс  Тренер - Education  №  4 2017 г.

Содержание данного номера отличается актуальностью содержания, наглядностью представления материала, доступностью изложения материала.

Особый интерес вызывает статья Маковецкой Ю.Г. «Проектная деятельность в рамках современной системы образования: противоречия и перспективы». Публикация будет полезна всем педагогам, практикующим проектный метод обучения.

В статье Погожевой Е.Ю. «О научно-методическом сопровождении пилотных школ по корпоративному обучению» анализируется и раскрывается результативность деятельности филиала АО «НЦПК «Өрлеу» ИПК ПР по Павлодарской области» по созданию  практики корпоративного обучения. «Корпоративное обучение в образовании: от исследования к практике» - основное направление научно-исследовательской деятельности данного филиала.

В целом  журнал  «Тренер – Education»   №  4 2017г.  представит  30 статей  из 12  регионов  Казахстана и России  в 7 рубриках. 

         В  рубрике  «Персона» печатается Абишева  Нургуль  Молдабаевна,

кандидат филологических наук, директор филиала АО «НЦПК «Өрлеу»

ИПК ПР по Актюбинской области» со статьёй  «На пути к духовной модернизации: развитие полиязычного образования».

 Серию  статей о выдающихся  педагогах  Казахстана  в рубрике «Достояние  республики»  заканчивает   Поплавская А.А., главный  специалист отдела по связям с общественностью и издательской деятельности  филиала АО  «НЦПК «Өрлеу» ИПК ПР по Костанайской области». Её статья «Великий патриот  Казахстана» посвящена Жамбылу Жабаеву.

Уважаемые   сертифицированные   учителя и тренеры!

Популяризация   журнала  «Тренер-Education»   как площадки обмена идеями по улучшению качества преподавания и обучения в школах республики – ваша задача как лидера в образовании республики!

Ключевая  идея     журнала – сплотить  профессиональное  сообщество  «тренер - учитель». «Тренер-Education»  - это  демократичная  площадкой для диалога  профессионалов  о практических  изменениях в преподавании и обучении в рамках обновления содержания образования.

 

Приобретая  очередной  номер  журнала,  вы  получаете  новые  знания по интересующей вас теме и делаете   следующий шаг   в вашей успешной карьере!

Мы ждем материал для опубликования не только от  учителей Казахстана, но с удовольствием  опубликуем статью, очерк, новости наших читателей из любой точки планеты.

Рабочие  языки  журнала - казахский, русский, английский.