IT Community 2 - шаблон joomla Новости

Анонс  Тренер - Education  №  3 2017 ж.

            «Тренер – Education журналы №  3  2017ж. Қазақстан мен Ресейдің 14 аумағынан 7 рубрикада 30 мақала басып шығарды. Бұл номер әртүрлі тақырыптағы құндық тәжірибелерге толы.

«Бейне» рубрикасын  «Өрлеу» БАҰО АҚ филиалы Батыс Қазақстан облысы бойынша ПҚ БАИ директоры С.С. Измуханбетованың  «Педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін арттыру жүйесіндегі инновациялар» тақырыбындағы мақаласы ашады.

          «Республика кереметтері» рубрикасында Қазақстанның танымал педагогтері туралы мақалалар топтамасын  К.А.Донскова мен Б.Е.Чирковтың («Өрлеу» БАҰО » АҚ филиалы Қостанай облысы бойынша ПҚ БАИ»,  Қостанай қаласы) «Ж. Аймауытовтың  мұрасы отандық педагогика дәстүрлі мұрасын сақтап қалу мәселелері» тақырыбындағы мақаласы жалғастырады.

«Білім беру драйвері» рубрикасы өзін-өзі тану, тілдерді кіріктіру, ағылшын тілі мұғалімінің кəсібилік даму ерекшеліктері, көптілді білім беруді ұйымдастыру, мұғалімдердің біліктілігін арттыруда білім беру мазмұнын жаңарту негізіндегі курстардың рөлі тақырыптарына байланысты 15 мақала шығарады. Осы рубрикада Білім беру мазұнын жаңарту аясыда география пәні мұғалімдерінің біліктілігін арттыру, Сабаққа дұрыс мақсатты қалай құруға болады?, Блум таксономиясын  оқу үдерісінде пайдалану, Білім сапасын арттыруда  оқу үрдісін талапқа сай ұйымдастыру, Химия сабағында блум таксономиясы бойынша ойлау деңгейлерінің тапсырмалары мен сұрақтары және басқа да тақырыптағы мақалаларды оқуға болады.

Құрметті сертификатталған мұғалімдер мен тренерлер!

«Тренер-Education» журналының насихатталуы бұл республика мектептерінде оқу мен оқытудың сапасын арттыру бойынша идеяларымен бөлісу алаңы және Сіздің Республиканың білім беру саласындағы көшбасшысы ретіндегі міндетіңіз! 

Журналдың түйінді идеясы – «тренер - мұғалім» кәсіби қауымдастығын біріктіру.

«Тренер-Education» журналы –  оқытудағы тәжірибедегі өзгерістер мен білім беру мазмұнын жаңарту аясында кәсіпқойлардың диалогтік алаңына айналды.

Журналдың жаңа номерін ала отырып, Сіздерді қызықтыратын тақырыптар туралы жаңа білім алып және өздеріңіздің табысты мансаптарыңыз үшін келесі қадамға бағыт аласыздар!

Біз жариялау үшін мақалаларды тек қана Қазақстан мұғалімдерінен ғана емес, сонымен қатар әлемнің басқа нүктелерінің жаңалықтарын, очерктерін қуана басылымға шығару үшін күтеміз. 

 Журналдың жұмыс тілдері – қазақша, орысша, ағылшынша.

 

 

Анонс  Тренер - Education  №  3 2017 г.

         Журнал  «Тренер – Education»   №  3 2017г.  представит  30 статей  из 14 регионов  Казахстана в 7 рубриках.  Данный  номер  отличается многообразием представленных тем и ценным  практическим  содержанием.

         Рубрику "Персона" представляет  Измуханбетова  С.С., директор  филиала АО «НЦПК «Өрлеу» ИПК  ПР по Западно–Казахстанской области» со статьёй  «Инновации в  системе  повышения  квалификации педагогических  работников».

          Серию  статей о выдающихся  педагогах  Казахстана  в рубрике «Достояние республики» продолжают  Донскова К.А., Чирков Б.Е., специалисты отдела по связям с общественностью и издательской деятельности (филиал АО «НЦПК «Өрлеу» ИПК ПР по Костанайской области», г. Костанай), их статья называется «К проблеме сохранения традиций отечественной педагогики  по наследию Ж. Аймауытова».

         Рубрика  «Образовательный  драйвер» напечатает  материалы 15 авторов  на темы самопознания, интеграции языков, особенностей  профессионального развития  учителя,  организации  полиязычного   образования,  роли   курсов  в  рамках обновления  содержания образования в  повышении  квалификации учителей.

Развитие  речевой  рефлексии  учителя как компонента общей культуры педагога, Повышение квалификации учителей географии  в рамках обновления содержания среднего образования, Как правильно поставить цели к уроку,

Блум таксономиясын  оқу үдерісінде пайдалану, К  проблеме развития полиэтнокультурной комплиментарности  старших школьников, Білім сапасын арттыруда  оқу үрдісін талапқа сай ұйымдастыру, Химия сабағында блум таксономиясы бойынша ойлау деңгейлерінің тапсырмалары мен сұрақтары – вот  темы  статей  в  рубрике  «Тренерский клуб», каждый читатель найдёт здесь материал  по своему интересу.

Уважаемые   сертифицированные   учителя и тренеры!

Популяризация   журнала  «Тренер-Education»   как площадки обмена идеями по улучшению качества преподавания и обучения в школах республики – ваша задача как лидера в образовании республики!

Ключевая  идея     журнала – сплотить  профессиональное  сообщество  «тренер - учитель». «Тренер-Education»  - это  демократичная  площадкой для диалога  профессионалов  о практических  изменениях в преподавании и обучении в рамках обновления содержания образования.

Приобретая  очередной  номер  журнала,  вы  получаете  новые  знания по интересующей вас теме и делаете   следующий шаг   в вашей успешной карьере! Мы ждем материал для опубликования не только от  учителей Казахстана, но с удовольствием  опубликуем статью, очерк, новости наших читателей из любой точки планеты.

Рабочие  языки  журнала - казахский, русский, английский.