IT Community 2 - шаблон joomla Новости

Анонс  Тренер - Education  №  2 2017 ж.

 

 «Тренер – Education журналы №  2  2017ж. Қазақстан мен Ресейдің 11 аумағынан 8 рубрикада 33 мақала басып шығарды, оның ішінде 14 мұғалімнің материалы бар.

 «Бейне» рубрикасын Соколова Н.А., Челябі мемлекеттік педагикалық институты педагогика жəне психологияның əлеуметтік жұмысы кафедрасының меңгерушісі, педагогика ғылымдарының докторы, профессор «Қосымша білім беруде жасөспірімдердің өзін-өзі реттеу қасиеттерін дамытудың педагогикалық технологиялары.

 «Республика кереметтері» рубрикасында Қазақстанның танымал педагогтері туралы мақалалар топтамасында Мачнева С.Т., Рахметов Ж.А  («Өрлеу» БАҰО » АҚ филиалы Қостанай облысы бойынша ПҚ БАИ »,  Қостанай қаласы) « Отандық педагогика дəстүрін сақтау мəселелері  (Мағжан Жұмабаев мұрасы бойынша)» мақаласы жарияланды.

Акишева А.К., «Өрлеу» БАҰО»АҚ филиалы Ақмола облысы бойынша ПҚ БАИ», Көкшетау қаласы директордың  оқу ісі жөніндегі орынбасары «Құзыреттілік əдістерінің құндылықтары негізінде білім беру мазмұнын жаңарту» атты мақаласын «Өрлеу» БАҰО»АҚ мерейтойына арнап жазған.

 «Білім беру драйвері» рубрикасы өзін-өзі тану, тілдерді кіріктіру, ағылшын тілі мұғалімінің кəсібилік даму ерекшеліктері, көптілді білім беруді ұйымдастыру, мұғалімдердің біліктілігін арттыруда білім беру мазмұнын жаңарту негізіндегі курстардың рөлі тақырыптарына байланысты 14 мақала шығарады.

Бұл санда Lesson study əдісі бойынша сабақты зерттеуді ұйымдастыру бойынша ұсыныстарды басып шығару аяқталады «LESSON STUDY педагогтің үздіксіз кəсіби дамуының жағдайы ретінде» Загитова С.Н., ағылшын тілі мұғалімі,

№ 3 ОМ, Жітіқара қаласы.

Құрметті сертификатталған мұғалімдер мен тренерлер!

«Тренер-Education» журналының насихатталуы бұл республика мектептерінде оқу мен оқытудың сапасын арттыру бойынша идеяларымен бөлісу алаңы және Сіздің Республиканың білім беру саласындағы көшбасшысы ретіндегі міндетіңіз! 

Журналдың түйінді идеясы – «тренер - мұғалім» кәсіби қауымдастығын біріктіру.

«Тренер-Education» журналы –  оқытудағы тәжірибедегі өзгерістер мен білім беру мазмұнын жаңарту аясында кәсіпқойлардың диалогтік алаңына айналды.

Журналдың жаңа номерін ала отырып, Сіздерді қызықтыратын тақырыптар туралы жаңа білім алып және өздеріңіздің табысты мансаптарыңыз үшін келесі қадамға бағыт аласыздар!

Біз жариялау үшін мақалаларды тек қана Қазақстан мұғалімдерінен ғана емес, сонымен қатар әлемнің басқа нүктелерінің жаңалықтарын, очерктерін қуана басылымға шығару үшін күтеміз. 

 Журналдың жұмыс тілдері – қазақша, орысша, ағылшынша.

 

 

Анонс  Тренер - Education  №  2  2017 г.

 

Журнал  «Тренер – Education»   №  2  2017г.  представит  33 статьи  из 11 регионов Казахстана и России в 8 рубриках, из  них – материалы 14 учителей. Рубрику "Персона" представляет  Соколова Н. А.,заведующая кафедрой Социальной работы педагогики и психологии  Челябинского государственного педагогического университета,  доктор педагогических наук, профессор со статьёй "Педагогические   технологии   развития саморегуляции   подростков  в  дополнительном образовании".

Серию  статей о выдающихся педагогах Казахстана  в рубрике «Достояние республики» продолжает  статья  Мачневой С.Г., Рахметова Ж.А.(филиал АО «НЦПК «Өрлеу» ИПК ПР по Костанайской области», г. Костанай) "К проблеме сохранения традиций отечественной педагогики (по наследию Магжана  Жумабаева)".

Акишева А.К., заместитель директора  по УМР филиала АО «НЦПК «Өрлеу» «ИПК ПР по Акмолинской области», г. Кокшетау посвятила свою статью «Обновление содержания образования в контексте ценностей компетентностного   подхода»  юбилею АО "НЦПК "Өрлеу".

Рубрика  «Образовательный драйвер» напечатает  материалы 14  авторов  на темы самопознания, интеграции языков, особенностей профессионального развития  учителя  английского языка,  организации полиязычного  образования,  роли   курсов  в  рамках обновления  содержания образования в  повышении  квалификации учителей.

В  этом  номере  заканчивается   публикация  рекомендаций  по  организации  исследования  урока  по методу Lesson   study  «LESSON   STUDY  как  условие  непрерывного профессионального развития  педагога» Загитовой С.Н., учителя  английского языка, сш № 3 , г. Житикара.

 Уважаемые   сертифицированные   учителя и тренеры!

Популяризация   журнала  «Тренер-Education»   как площадки обмена идеями по улучшению качества преподавания и обучения в школах республики – ваша задача как лидера в образовании республики!

Ключевая  идея     журнала – сплотить  профессиональное  сообщество  «тренер - учитель». «Тренер-Education»  - это  демократичная  площадкой для диалога  профессионалов  о практических  изменениях в преподавании и обучении в рамках обновления содержания образования.

Приобретая  очередной  номер  журнала,  вы  получаете  новые  знания по интересующей вас теме и делаете   следующий шаг   в вашей успешной карьере!

Мы ждем материал для опубликования не только от  учителей Казахстана, но с удовольствием  опубликуем статью, очерк, новости наших читателей из любой точки планеты.

Рабочие  языки  журнала - казахский, русский, английский.