IT Community 2 - шаблон joomla Новости

Анонс  Тренер - Education  № 1 2017 ж.

          «Бейне» рубрикасын Бауыржан   Тажимаганбетұлы Елеусинов физика-математика ғыдымдарының кандидаты, «Өрлеу» БАҰО » АҚ филиалы Қызылорда облысы бойынша ПҚ БАИ » директоры «Педагогтердің кəсіби құзыреттілігін арттыруға арналған деңгейлік бағдарламаларының маңызы» атты мақаласында:

 «Жыл сайын Жаңақорған ауданы сауықтыру санаторийінде «Өрлеу» БАҰО» АҚ филиалы Қызылорда облысы бойынша ПҚ БАИ» жəне білім қызметкерлерінің облыстық кəсіподақ ұжымының ортақ жоспарына сəйкес облыстың шығармашылық бағытында жұмыс жасайтын жəне сертификатталған мұғалімдері үшін тəжірибе алаңы жұмыс жасайды», - деп атап өткен.

Биыл «Өрлеу» мерейтойына арналады» атты жаңа рубрика шығарылды, оны қалалық маслихат депутаты, «Өрлеу» БАҰО » АҚ филиалы Ақмола облысы бойынша ПҚ БАИ » директоры Еркін Исимбаев ашты- «ӨРЛЕУ»: педагогтардың біліктілігін арттыру жүйесінің инновациялық жолы. Биыл құрылған білім беру жүйесі 5 жылдық мерейтойды атап өтуде. «Өрлеу» БАҰО » АҚ Басқармасының төрағасы, педагогика ғылымдарының докторы, профессор Ахметова Г.К. басқару мерзімі ішінде біліктілікті арттырудың жаңа жүйесі білім беру саласы нарығында сəтті болып, Республика бойынша жұмыс жасап жатқан қызметкерлерінің құзыреттілігі арқасында педагогикалық қоғам жағынан үлкен жетістікке жетті.

          Слесарь М.В., педагогика ғылымдарының кандидаты,  «Өрлеу» БАҰО» АҚ филиалы Қостанай облысы бойынша ПҚ БАИ директоры өз мақаласын А.Құнанбаев педагогикасына арнады - «Абай Құнанбаевтың философиялық-педагогикалық мұрасындағы отандық педагикасының дəстүрі»: « Абай Құнанбаевтың философиялық-педагогикалық мұрасы – бұл педагогтермен, біліктілікті арттыру курстарының тыңдаушыларымен талқылайтын басты тақырып болып, оны өз педагогикалық тəжірибесінде қолдануға түрткі болуы тиіс».

          «Білім беру драйвері» рубрикасы CLIL, тілдерді кіріктіру, мүмкіндігі шектеулі балаларға ағылшын тілін үйрету ерекшеліктері, көптілді білім беруді ұйымдастыру  тақырыбында 10 мақала басып шығарды.

                Бұл санда Lesson study əдісі бойынша сабақты зерттеуге байланысты ұсыныстар жариялау жалғасуда «LESSON STUDY педагогтің үздіксіз кəсіби дамуының жағдайы ретінде» Загитова С.Н., ағылшын тілі мұғалімі, №3 ОМ, Жітіқара қаласы.

          Ерекше назар «Шеберлік» кəсібилік Академиясы: мұғалімнің жұмыс орнында біліктілігін арттырудың жаңа моделіне аударылды. Алдыңғы қатарлы тəжірибе алаңы – Қостанай қаласының 2 мектеп-лицейі!

  Рубрика материалы жаңашыл мұғалімдердің желілік қауымдастығын  ұйымдастыру, оқу мен оқытудағы деңгейлік бағдарлама идеяларын тарату жəне дамыту бойынша іс-əрекет бағыттары, мектеп ішінде оқу мен оқытуға байланысты жаңа əдістерді əріптестеріне үйрету мəселелерін ашады.

Құрметті сертификатталған мұғалімдер мен тренерлер!

«Тренер-Education» журналының насихатталуы бұл республика мектептерінде оқу мен оқытудың сапасын арттыру бойынша идеяларымен бөлісу алаңы және Сіздің Республиканың білім беру саласындағы көшбасшысы ретіндегі міндетіңіз! 

Журналдың түйінді идеясы – «тренер - мұғалім» кәсіби қауымдастығын біріктіру.

«Тренер-Education» журналы –  оқытудағы тәжірибедегі өзгерістер мен білім беру мазмұнын жаңарту аясында кәсіпқойлардың диалогтік алаңына айналды.

Журналдың жаңа номерін ала отырып, Сіздерді қызықтыратын тақырыптар туралы жаңа білім алып және өздеріңіздің табысты мансаптарыңыз үшін келесі қадамға бағыт аласыздар!

Біз жариялау үшін мақалаларды тек қана Қазақстан мұғалімдерінен ғана емес, сонымен қатар әлемнің басқа нүктелерінің жаңалықтарын, очерктерін қуана басылымға шығару үшін күтеміз. 

 Журналдың жұмыс тілдері – қазақша, орысша, ағылшынша.

 

Анонс  Тренер - Education  № 1 2017 г.

          Рубрику  "Персона"   представляет   Бауыржан   Тажимаганбетулы   Елеусинов, кандидат физико-математических наук, профессор,    директор  филиала  АО НЦПК «Өрлеу»  ИПК ПР  по  Кызылординской  области»   со  статьёй «Значение  уровневых  программ  для повышения профессиональной компетенции педагогов»: «Ежегодно на базе оздоровительного санатория Жанакорганского района согласно  совместного плана с  областным комитетом профсоюза работников образования и науки и филиала АО «НЦПК «Орлеу» Института повышения квалификации педагогических работников по Кызылординской области» работает  экспериментальная площадка для творчески  работающих и сертифицированных учителей области».

          Новая  рубрика  создана  в  этом году -   «Юбилею  «Өрлеу»  посвящается», открыл  её Еркин  Исимбаев, депутат  городского  маслихата,директор филиала АО «НЦПК «Өрлеу» «Институт повышения квалификации  педагогических работников по Акмолинской области»   -  «ӨРЛЕУ»: путь  инновационного  развития  системы повышения  квалификации педагогов. В текущем году созданная система повышения квалификации празднует свой 5-летний юбилей. За небольшой период под руководством Ахметовой Г.К., председателя Правления  АО «НЦПК «Өрлеу», доктора педагогических наук, профессора новая система повышения квалификации стала  успешной на рынке в области образования, заслуженно снискала авторитет и уважение со стороны педагогической общественности благодаря профессионализму и компетентности своих сотрудников, работающих по всей республике: «В текущем году созданная система повышения квалификации празднует свой 5-летний юбилей. За небольшой период под руководством Ахметовой Г.К., председателя Правления  АО «НЦПК «Өрлеу», доктора педагогических наук, профессора новая система повышения квалификации стала  успешной на рынке в области образования, заслуженно снискала авторитет и уважение со стороны педагогической общественности благодаря профессионализму и компетентности своих сотрудников, работающих по всей республике».

          Слесарь М.В., кандидат педагогических наук,  директор филиала АО «НЦПК «Өрлеу» ИПК ПР по Костанайской области»  посвятила свою статью педагогике А. Кунанбаева  - «Традиции отечественной педагогики в философско – педагогическом наследии  Абая Кунанбаева» : «Философско – педагогическое наследие Абая Кунанбаева -  это наше великое достояние, которое должно стать темой для разговора с педагогами, слушателями курсов повышения квалификации,  и  использоваться ими в своей педагогической практике».

          Рубрика  «Образовательный драйвер» напечатала  материалы 10 авторов на темы CLIL, интеграции языков, особенностей преподавания английского языка детям с ограниченными возможностями,  организации полиязычного  образования.

                В  номере  продолжается  публикация  рекомендаций  по  организации  исследования  урока  по методу Lesson   study  «LESSON   STUDY  как  условие  непрерывного профессионального развития  педагога» Загитовой С.Н., учителя  английского языка, сш № 3 , г. Житикара.

          «Крупным  планом» показана Академия  профессионализма «Шеберлік»: новая  модель  повышения  квалификации  учителя на рабочем  месте. Адрес  передового  опыта – школа – лицей № 2 г. Костаная!

Материал  рубрики  раскрывает  вопросы  организации  сетевого сообщества учителей – новаторов, направления  их  деятельности  по  распространению  и развитию  идей  уровневых  программ в преподавании и обучении, обучению  коллег  новым  подходам  к  преподаванию и обучению  без отрыва  от  школы и в рамках школы.

Уважаемые   сертифицированные   учителя и тренеры!

Популяризация   журнала  «Тренер-Education»   как площадки обмена идеями по улучшению качества преподавания и обучения в школах республики – ваша задача как лидера в образовании республики!

Ключевая  идея     журнала – сплотить  профессиональное  сообщество  «тренер - учитель». «Тренер-Education»  - это  демократичная  площадкой для диалога  профессионалов  о практических  изменениях в преподавании и обучении в рамках обновления содержания образования.

Приобретая  очередной  номер  журнала,  вы  получаете  новые  знания по интересующей вас теме и делаете   следующий шаг   в вашей успешной карьере!

Мы ждем материал для опубликования не только от  учителей Казахстана, но с удовольствием  опубликуем статью, очерк, новости наших читателей из любой точки планеты.

Рабочие  языки  журнала - казахский, русский, английский.