IT Community 2 - шаблон joomla Новости

 Анонс  Тренер - Education  № 6  2016 г.

          Журналдың дәстүрлі «Тұлға» атты рубрикасында «Өрлеу» БАҰО» АҚ филиалы Қостанай облысы  бойынша БҚ БАИ директоры, педагогика ғылымдарының кандидаты Марионелла Васильевна Слесарьдың  «Табысты педагог моделін жүзеге асыруда инновациялық технологияларды қолдану» атты тақырыптағы мақаласы жарияланған. «Жаһандық әлемде табысты жас ұрпақты «Мәңгілік Ел» құндылықтары негізінде заманауи білім беру технологияларын игерген табысты мұғалім ғана тәрбиелей алады».

          «Желілік қауымдастықтың белсенді қатысушылары анықталды». «Жаңа толқын» желілік қауымдастықтың белсенді қатысушысы» республикалық on-line  конкурсының қорытындысын «Өрлеу» БАҰО АҚ филиалы Жамбыл облысы бойынша ПҚ БАИ Деңгейлік бағдарламалар орталығының жетекшісі С.М.Карымбаева таныстырды.

«Өрлеу» БАҰО АҚ филиалы Ақмола облысы бойынша ПҚ БАИ, инновациялық технологиялар және ғылыми – жаратылыстану (гуманитарлық) пәндерді оқыту әдістемесі кафедрасының аға оқытушылары Ж.К.Жамантаева мен С.Ж.Омарованың «Көптілділік бойынша педагогтардың кәсіби құзыреттілігін арттыруда біліктілікті арттыру жүейсінің рөлі» мақаласымен бөліседі. «Тілдік тәжірибе мен саясатты жетілдірмесе үштілділік білім беруді дамыту, білім беру жүйесіне, сонымен қатар институттың әр деңгейіне тұтастай ендіру мүмкін емес. Бүгінгі таңда көпмәдениеттілік және көпмәдениеттілік білім беру мемлекеттік ұлттық-тілдік білім беру саясатымен негізделген».

Номерде Lesson   study әдісі бойынша сабақты зерттеуді ұйымдастыруға арналған ұсыныстар жариялануы жалғасуда. Жітіқара қаласының № 3 орта мектебінің ағылшын тілі пәні мұғалімі С.Н.Загитованың «LESSON   STUDY педагогтың үздіксіз кәсіби дамуының шарты ретінде» мақаласы шықты. «Сыныптағы оқушылардың дайындық деңгейі әртүрлі, сабақта берілген тапсырмалар олардың деңгейіне сай келуін түсіну өте маңызды. Сондықтан сабақты жоспарлау және тапсырмалар дайындау кезіңде «Lesson  Study» ұсынған амал-тәсілдерді қолдану арқылы күтілетін нәтижені жазу керек».

 «Өрлеу» БАҰО АҚ филиалы Ақмола облысы бойынша ПҚ БАИ ДБО тренерлері Б.К.Дигенованың, Р.Т.Абдрахманованың, А.О.Жуманбаеваның «Дарындылық пен креативтілікті дамыту» атты шығармашылық мақаласы қызығушылық тудыратынына сенімдіміз.

Осы номерде математика сабағы бойынша сабақтар, тапсырмалардың үлгілері және де басқа тәжірибелік материалдар жарияланады.

«Конкурс» рубрикасында тренерлердің кәсіби шеберлігін дамыту мен практикасың шығармашылық жетілдіру мақсатында «Өрлеу» БАҰО» АҚ тренерлерінің конкурсқа жіберген төрт мақаласы баспаға шығарылады. 

         Журналда Қазақстан авторларының 25 материалы жарияланады, оның ішінде: 1 – ғалымның, 13 – мұғалімдердің, 3 - «Өрлеу» БАҰО» АҚ қызметкерлерi, 10 - «Өрлеу» БАҰО» АҚ тренерлерінің мақалалары. Қазақстанның барлық 9 аймағы қамтылған.

 Журналды безендіруге  авторлардың жіберген  іс – шараларды өткізгені бейнеленген фотосуреттері қолданылды.

Журналдың түйінді идеясы – «тренер - мұғалім» кәсіби қауымдастығын біріктіру.

«Тренер-Education» журналы –  оқытудағы тәжірибедегі өзгерістер мен білім беру мазмұнын жаңарту аясында кәсіпқойлардың диалогтік алаңына айналды.

Құрметті сертификатталған мұғалімдер мен тренерлер!

«Тренер-Education» журналының насихатталуы бұл республика мектептерінде оқу мен оқытудың сапасын арттыру бойынша идеяларымен бөлісу алаңы және Сіздің Республиканың білім беру саласындағы көшбасшысы ретіндегі міндетіңіз! 

Журналдың жаңа номерін ала отырып, Сіздерді қызықтыратын тақырыптар туралы жаңа білім алып және өздеріңіздің табысты мансаптарыңыз үшін келесі қадамға бағыт аласыздар!

Біз жариялау үшін мақалаларды тек қана Қазақстан мұғалімдерінен ғана емес, сонымен қатар әлемнің басқа нүктелерінің жаңалықтарын, очерктерін қуана басылымға шығару үшін күтеміз. 

 Журналдың жұмыс тілдері – қазақша, орысша, ағылшынша.

 

 

Анонс  Тренер - Education  № 6  2016 г.

          В этом  номере   традиционная   рубрика   «Персона»  представляет   Слесарь  Марионеллу  Васильевну, кандидата  педагогических  наук, директора филиала АО «НЦПК «Өрлеу» ИПК ПР по Костанайской области» со статьёй  «Использование инновационных технологий в реализации модели успешного педагога»: «Воспитать  успешного молодого  человека глобального мира может успешный учитель, обладающий необходимыми компетенциями, владеющий современными технологиями  образования и действующий на основе ценностей «Меңгілік Ел».

Итоги  республиканского   on-line  конкурса «Активный участник сетевого сообщества  «Новая волна»  представила   Карымбаева С.М.

«Өрлеу» БАҰО АҚ филиалы Жамбыл облысы бойынша ПҚБАИ

Деңгейлік бағдарламалар орталығының жетекшісі   в   материале

«Желілік қауымдастықтың белсенді қатысушылары анықталды».

Омарова С. Ж., Жамантаева Ж. К., старшие  преподаватели  кафедры

инновационных  технологий и методики преподавания предметов

естественнонаучных (гуманитарных) дисциплин филиала АО «НЦПК «Өрлеу»   ИПК ПР по Акмолинской области» г.Кокшетау, представляют  статью  «Роль  системы повышения  квалификации  в  развитии

профессиональных  компетенций педагогов по полиязычию»: «Развитие трехъязычного обучения   невозможно без совершенствования языковой  политики и практики, внедрения языковых ценностей как в систему образования в целом, так и на уровне отдельных ее институтов. Сегодня поликультурность и поликультурное образование обуславливаются государственной национально-языковой образовательной политикой».

В  номере  продолжается  публикация  рекомендаций  по  организации  исследования  урока  по методу Lesson   study  «LESSON   STUDY  как  условие  непрерывного профессионального развития  педагога» Загитовой С.Н., учителя  английского языка, сш № 3 , г. Житикара: «В классе имеются учащиеся с разным уровнем подготовленности, важно понимать, насколько предлагаемые задания на уроке будут соответствовать их уровню. Поэтому при планировании уроков  и составлении заданий и упражнений необходимо прописывать ожидаемые результаты учащихся, как рекомендует подход «Lesson  Study».

Определённый  неподддельный  интерес вызовет  творческая статья Дигеновой Б. К., Абдрахмановой Р. Т., Жуманбаевой А. О.,тренеров  Центра  уровневых  программ филиала АО «НЦПК  «Өрлеу»  ИПК ПР  по  Акмолинской области» «Развитие  креативности и гениальности».

В этом номере публикуются планы серии уроков, отдельных уроков, образцы  задач   по математике и другой практический материал.

В  рубрике  «На конкурс»  в целях роста профессионального мастерства  тренеров, творческого  совершенствования  их практики   и распространения передового  опыта представлены последние из присланных на  конкурс  четыре статьи  прикладного характера тренеров АО «НЦПК  «Өрлеу» . 

Будет  опубликовано  25  материалов    авторов  из  Казахстана:  учёных –1, учителей -13,  преподавателей  АО «НЦПК  «Өрлеу» -3,   тренеров   АО «НЦПК  «Өрлеу»  -10.

Казахстан   представлен  9-ю  регионами.

Для  оформления  журнала   используются  аутентичные  фотографии, присланные  авторами и сделанные во время проведения  мероприятий.

Ключевая  идея     журнала – сплотить  профессиональное  сообщество  «тренер - учитель». «Тренер-Education»  - это  демократичная  площадкой для диалога  профессионалов  о практических  изменениях в преподавании и обучении в рамках обновления содержания образования.

 Уважаемые   сертифицированные   учителя и тренеры!

Популяризация   журнала  «Тренер-Education»   как площадки обмена идеями по улучшению качества преподавания и обучения в школах республики – ваша задача как лидера в образовании республики!

Приобретая  очередной  номер  журнала,  вы  получаете  новые  знания по интересующей вас теме и делаете   следующий шаг   в вашей успешной карьере!

Мы ждем материал для опубликования не только от  учителей Казахстана, но с удовольствием  опубликуем статью, очерк, новости наших читателей из любой точки планеты.

Рабочие  языки  журнала - казахский, русский, английский.

 

 

Комментарии   

# RE: Анонс Тренер - Education № 6 2016 г.Нурмухамбетова Акмарал Сакеновна 10.03.2017 16:03
Өте жақсы ғылыми-әдістемелік журнал! Құрметті әріптестер, белсене қатысыңыздар!