IT Community 2 - шаблон joomla Новости

Анонс Тренер-Education  4 2016 ж

Журналдың төртінші номеріндегі «Тұлға» рубрикасында «Өрлеу» БАҰО» АҚ филиалы Шығыс Қазақстан облысы  бойынша БҚ БАИ директорының «Заманауи педагогтың кәсіби құзыреттілігін дамыту» тақырыбындағы мақаласымен танысуға болады.

Журналдың бұл номері Астана қаласында өткен республика педагогтырының тамыз кеңесімен, Ы.Алтынсаринге арналған республикалық педагогикалық оқуларымен, «Өрлеу» БАҰО» АҚ филиалы Қостанай облысы бойынша ПҚ БАИ ұйымдастыруымен өткен сертификатталған мұғалімдердің IV республикалық форумымен қызықты. Форумның тақырыбы «Оқыту мен оқудағы АКТ», бұл тақырып журналдың «Пікірталас» рубрикасында  «АКТ дәстүрлі технологиялардың орынына емес, онымен бірге қолданылса жақсы ма?» деген сұрақпен жалғасады.

Жаңа рубрика «Білім беру драйвері» оқырмандардың көңілін аударады.  Осы рубрика бастауыш білім беру мазмұнын жаңартудың,  көптілділік білім берудің тәжірибесіне, білім беру мазмұнын жаңарту аясында ұйымдастырылған біліктілікті арттыру курстарының тыңдаушыларының пкірлеріне арналған.

 «Назарда» рубрикасында Қостанай облысының мектептерінде оқу-тәрбие үдерісінде «Мәңгілік Ел» идеясын іске асыру тәжірибесімен танысуға болады.

«Тәжірибе» және «Тренерлік клуб» дәстүрлі рубрикалары деңгейлік курс идеяларын оқытуды пайдалану бойынша сертификатталған мұғалімдер мен тренерлердің практикалық тәжірибесін көрсетеді.Мысалы, «Өрлеу»БАҰО АҚФ Астана қаласы бойынша ПҚБАИ-ның деңгейлік бағдарлам  орталығының  тренері  Дюсембинова Бақыт Серікқызының «Шебер мұғалім- шебер көшбасшы» өз мақаласында мұғалімнің көшбасшылық қабілетінің дамыту жолдарын қарастырып, мұғалімді өз ісінің шығармашыл шебері ретінде анықтап, әр мұғалім көшбасшы болу керек, себебі оқушылардың және біздің еліміздің болашағы мұғаліммен байланысты. Тек қана көшбасшы мұғалім бәсекеге қабілетті жастарды тәрбиелей алады деген  идеяға тоқтаған.

«Конкурс» рубрикасында тренерлердің кәсіби шеберлігін дамыту мен практиканың шығармашылық жетілдіру мақсатында «Өрлеу» БАҰО» АҚ тренерлерінің деңгейлік курстардағы авторлық инновациялық оқыту тәжірибесі баяндалған мақалалар келтірілген

Журналда Қазақстан авторларының 27 материалы жарияланған, оның ішінде: 3 – ғалымдардың, 9 – мұғалімдернің, 3 – балабақша тәрбиешілерінің,  13 - «Өрлеу» БАҰО» АҚ тренерлерінің мақалалары. Барлығы Қазақстанның 13 аймағымен жарияланған.

Журналды безендіруге  авторлардың жіберген  іс – шара өткізгеннен бейнелеген фотосуреттері қолданылды.

Журналдың түйінді идеясы – «тренер - мұғалім» кәсіби қауымдастығын біріктіру.

«Тренер-Education» журналы –  оқытудағы тәжірибедегі өзгерістер мен білім беру мазмұнын жаңарту аясында кәсіпқойлардың диалогтік алаңына айналды.

Құрметті сертификатталған мұғалімдер мен тренерлер!

«Тренер-Education» журналын насихатталуы бұл республика мектептерінде оқу мен оқытудың сапасын арттыру бойынша идеяларымен бөлісу алаңы және Сіздің Республиканың білім беру саласындағы көшбасшысы ретіндегі міндетіңіз! 

Журналдың жаңа номерін ала отырып, Сіздерді қызықтыратын тақырыптар туралы жаңа білім алып және өздеріңіздің табысты мансаптарыңыз үшін келесі қадамға бағыт аласыздар!

Біз жариялау үшін мақалаларды тек қана Қазақстан мұғалімдерінен ғана емес, сонымен қатар әлемнің басқа нүктелерінің жаңалықтарын, очерктерін қуана басылымға шығару үшін күтеміз. 

 Журналдың жұмыс тілдері – қазақша, орысша, ағылшынша.

 

 Анонс Тренер - Education № 4  2016 г.

 В  четвёртом  номере  журнала  рубрика   «Персона»  представляет   Байхонову С.З,  директора  филиала АО «НЦПК «Өрлеу»  ИПК  ПР  по Восточно- Казахстанской области» со  статьёй   «Развитие профессиональной компетентности  современного   педагога»  о направлениях  и  опыте  работы  института  в системе повышения  квалификации  учителей  Восточно- Казахстанской области.

Данный  номер журнала  интересен  новостным материалом  о республиканском  августовском совещании  педагогов республики в г. Астане, республиканских  педагогических  чтениях, посвящённых   И.Алтынсарину, IV форуме  сертифицированных учителей республики, подготовленным и проведённым филиалом АО «НЦПК  «Өрлеу»   ИПК  ПР  по Костанайской области». Тема форума – использование  ИКТ в  преподавании   и обучении, эта тема продолжится на страницах  журнала  в рубрике «Дискуссия»  вопросом «Хорошо, когда  информационные  технологии применяются  не  вместо, а вместе с традиционными   педагогическими  технологиями. Вы согласны с этим?»

По- прежнему,  внимание  читателей  привлечёт  новая   рубрика «Образовательный  драйвер», посвящённая  практическим  направлениям  обновления  содержания  начального  образования, а именно, полиязычному образованию, профессиональным  впечатлениям  о курсах повышения квалификации учителей в рамках обновления содержания. 

Опыт  воплощения идей  «Мәңгілік  Ел» в  учебно- воспитательном  процессе   школ  представят школы  Костанайской  области  в  рубрике «Крупным   планом».

 Традиционные  рубрики  «Опыт» и «Тренерский клуб» представляют практический  опыт  сертифицированных учителей и тренеров по использованию в  преподавании  идей  уровневых  курсов и курсов в рамках обновления содержания образования, в частности,  например, Дюсембинова Бақыт Серікқызы «Өрлеу»БАҰО АҚФ Астана қаласы бойынша ПҚБАИ-ның деңгейлік бағдарлам  орталығының  тренері  «Шебер мұғалім- шебер көшбасшы». Автор статьи  рассматривает пути развития лидерства учителя,определяет учителя как сильного, творческого мастера  своего дела, считает, что  каждый учитель должен быть лидером,так   как от него зависит будущее учеников и нашей страны,подтверждает  идею, что только  учителя-лидеры воспитают образованную, конкуретноспособную молодежь.

В  рубрике  «На конкурс» в целях роста профессионального мастерства тренеров, творческого совершенствования  их практики   и распространения передового  опыта представлены статьи  прикладного характера тренеров АО «НЦПК  «Өрлеу» .  

Будет  опубликовано  27  материалов    авторов  из  Казахстана:  учёных – 3, учителей -9, воспитателей  детских  садов -3,  тренеров   АО «НЦПК  «Өрлеу»  -13.

Казахстан  представлен  13-ю  регионами.

Для  оформления  журнала   используются  аутентичные  фотографии, присланные авторами и сделанные во время проведения  мероприятий.

Ключевая  идея     журнала – сплотить  профессиональное  сообщество  «тренер - учитель». «Тренер-Education»  - это  демократичная  площадкой для диалога  профессионалов  о практических  изменениях в преподавании и обучении в рамках обновления содержания образования.

Уважаемые   сертифицированные   учителя и тренеры!

Популяризация   журнала «Тренер-Education»   как площадки обмена идеями по улучшению качества преподавания и обучения в школах республики – ваша задача как лидера в образовании республики!

Приобретая  очередной  номер  журнала,  вы  получаете  новые  знания по интересующей вас теме и делаете   следующий шаг   в вашей успешной карьере!

Мы ждем материал для опубликования не только от  учителей Казахстана, но с удовольствием  опубликуем статью, очерк, новости наших читателей из любой точки планеты.

Рабочие  языки  журнала - казахский, русский, английский.