IT Community 2 - шаблон joomla Новости

Анонс Тренер-Education №3 2016 г.

Журналдың үшінші нөміріндегі «Тұлға» рубрикасында «Назарбаев Зияткерлік мектебі» автономиялық мекемесі педагогикалық шеберлік Орталығы директорының орынбасары Кабдыкадырова Жанбота Жетылбекқызы туралы ақпарат көрсетілген. Оның сұхбатынан біздің журналымызда келесі сауалдарға жауап ала аласыздар:

2016 жылдың 1 қыркүйегінен бастап Қазақстан Республикасының барлық мектептерінде бастауыш білім беру жалпыға міндетті Мемлекеттік стандарт енгізіледі. Оның тиімділігі неде?

Пәндерді интеграциялау және жаңа піндер енгізу білім беру мазмұнын жаңартудың ерекшелігі болып табылады. Келесі оқу жылында бастауыш сынып мұғалімдерін не күтіп тұр?

 Жаңартуды енгізу үрдісінде маңызды мәселелердің бірі - мектеп мұғалімдерін оқыту. Жаңартылған бағдарламалар бойынша жұмыс жасауға арналған біліктілікті арттыру қалай ұйымдастырылады?

Мектеп мұғалім үшін мүмкін біліктілікті арттыру курстары жеткіліксіз болуы мүмкін. Білім беру  мазмұнын жаңарту бойынша оқудан өткен мұғалімдерге әдістемелік көмек көрсетіле ме?

Білім беру мазмұнын жаңартуға байланысты Орталық тағы қандай курстар өткізеді?

«Форсайт әдістері пдагогикалық мәселелерді зерттеу барысында қажетті тенденциялар мен олардың салдарын бағалауға, болашақ білім берудің болжалды нұсқалары туралы педагогикалық үрдіске қатысушылардың көзқарастарын қалыптастыруға, болу мүмкіндігі аз, бірақ потенциалы зор іс-шаралардың педагогикалық жүйеге әсер етуін танып білуге мүмкіндік береді. Педагогикадағы форсайт-технология педагогика келешегін болжау құралы болып табылады». форсатй-технологиялар турал көбірек білгіңіз келе ме? Онда Сізге педагогика ғылымдарының кандидаты, З.Алдамжар атындағы Қостанай әлеуметтік-техникалық университеті гуманитарлық ғылымдар кафедрасының доценті Бут М.В. «ФОРСАЙТ–ТЕХНОЛОГИЯ ПЕДАГОГИКАДАҒЫ БОЛАШАҚТЫ БОЛЖАУ ҚҰРАЛЫ РЕТІНДЕ» атты мақаласы қызықты болады.

«Еліміздің орта білім беру жүйесі 12-жылдық білім беруге практикалық жағынан көшуге кірісті. Жаңартылған білім берудің басты мақсаты әлемдік білім беру кеңістігіне ену. Еуропалық біліктілік өлшемдері (кейін ЕБӨ) нормативтері бойынша әлем университеттеріне бакалавр дәрежесін алу үшін бастапқы талаптар ЕБӨ 4-деңгейіне сәйкес келетін мектептік білім беру нәтижелері болып табылады. ЕБӨ 4-деңгейіне жету үшін көптеген әлем мемлекеттері тәжірибесі көрсеткендей 12-жылдық білім беру тиімділігі анықталды, 12-сынып аяқтаған соң оқушы бойында 4-деңгейге сай білім, білік және құзыреттіліктер қалыптасуы тиіс» - деп педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент, «Өрлеу» БАҰО» АҚ филиалы Астана қаласы бойынша БҚ БАИ инновациялық дамудың әдістемелік қамтамасыз ету бөлімінің бастығы А.Сайлыбаеваның «Білім беру драйвері» рубрикасында «БАСТАУЫШ БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫН ЖАҢАРТУ ЖАҒДАЙЫНДА ПЕДАГОГТЕРДІҢ БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУ» атты  мақаласы басталады. Осы рубрикада «Өрлеу» БАҰО» АҚ филиалы Ақмола облысы бойынша БҚ БАИ білім беру мазмұнын жаңарту бойынша курс тренерлері Омарова С.Ж., Жамантаева Ж.К. «ӨЗІН-ӨЗІ РЕТТЕУ ОҚУШЫЛАРДЫҢ ОҚУ ҮЛГЕРІМІНЕ ӘСЕР ЕТЕТІН ФАКТОР РЕТІНДЕ» мақалалары да назарыңызды аудармауы мүмкін емес. Мақала авторлары өзін-өзі реттеу жүйесі өзін-өзі бағалау мен оқушы бағаларының қалыптастыру деңгейіне, олардың оқу іс-әрекетінің әрбір элементін түсіну мүмкіншілігіне, оның сәтті жүзеге асырылуының субъективтік критерийлерін дамытуға тікелей байланысты.

«Тәжірибе» және «Тренерлік клуб» дәстүрлі рубрикалары деңгейлік курс идеяларын оқытуды пайдалану бойынша сертификатталған мұғалімдер мен тренерлердің практикалық тәжірибесін көрсетеді. Мысалы, Ныганкызы  Айгуль «Балқаш қаласы С.Сейфуллин атындағы № 7 мектеп-гимназиясы» КММ  бастауыш сынып мұғалімі, «ОҚУ САУАТТЫЛЫҒЫН ДАМЫТУ» мақаласында оқушылардың функционалды оқу сауаттылығын дамыту тақырыбын қозғайды. Баекешева  Клара Елтайқызы,«Өрлеу» БАҰО» АҚ филиалы Алматы қаласы бойынша ПҚ БАИ, ДБО тренері, «ПЕДАГОГИКАЛЫҚ   ІС – ТӘЖІРИБЕДЕ РЕФЛЕКСИЯ ДАҒДЫЛАРЫН ДАМЫТУ», SMART, SWOT-талдау бойынша рефлексивтік біліктерді дамыту идеяларын қарастырады.

«Конкурс» рубрикасында тренерлердің кәсіби шеберлігін дамыту мен практиканың шығармашылық жетілдіру мақсатында «Өрлеу» БАҰО» АҚ тренерлерінің деңгейлік курстардағы авторлық инновациялық оқыту тәжірибесі баяндалған мақалалар келтірілген. евых курсах.

Қазақстан авторларының 36 материалы басылады. Олар Қазақстанның 11 облысынан.

Журналды безендіруге  авторлардың жіберген  іс – шара өткізгеннен бейнелеген фотосуреттері қолданылды.

Журналдың түйінді идеясы – «тренер - мұғалім» кәсіби қауымдастығын біріктіру.

«Тренер-Education» журналы –  оқытудағы тәжірибедегі өзгерістер мен білім беру мазмұнын жаңарту аясында кәсіпқойлардың диалогтік алаңына айналды.

Құрметті сертификатталған мұғалімдер мен тренерлер!

«Тренер-Education» журналын насихатталуы бұл республика мектептерінде оқу мен оқытудың сапасын арттыру бойынша идеяларымен бөлісу алаңы және Сіздің Республиканың білім беру саласындағы көшбасшысы ретіндегі міндетіңіз! 

Журналдың жаңа номерін ала отырып, Сіздерді қызықтыратын тақырыптар туралы жаңа білім алып және өздеріңіздің табысты мансаптарыңыз үшін келесі қадамға бағыт аласыздар!

Біз жариялау үшін мақалаларды тек қана Қазақстан мұғалімдерінен ғана емес, сонымен қатар әлемнің басқа нүктелерінің жаңалықтарын, очерктерін қуана басылымға шығару үшін күтеміз. 

 Журналдың жұмыс тілдері – қазақша, орысша, ағылшынша.

 

 

Анонс Тренер-Education №3  2016 г.

В третьем  номере  журнала  рубрика  «Персона»  представляет Кабдыкаримову  Жанботу   Жетылбековну, заместителя директора

Центра  педагогического  мастерства  автономной организации образования  «Назарбаев Интеллектуальные школы». Из её интервью нашему журналу вы узнаете ответы на следующие вопросы:

С 1 сентября 2016 года во всех школах Республики Казахстан будет внедрён Государственный общеобязательный стандарт начального образования. В чём его актуальность?

Отличительной особенностью обновления содержания образования является интеграция предметов и внедрение новых предметов. Что ждёт учителей начальных классов в будущем учебном году?

Одним из самых важных вопросов в процессе внедрения обновления является вопрос обучения школьных учителей. Как будет организовано повышение квалификации учителей для работы по обновлённым программам?

Наверное, для школьного учителя будет недостаточно только курсов повышения квалификации. Будет ли оказана методическая помощь учителям, прошедшим обучение по обновлению содержания образования?

Какие еще курсы в рамках обновления содержания образования проводит Центр педагогического  мастерства?

«Методы Форсайта позволяют при подходе к исследованию педагогических проблем оценить существующие тенденции и их последствия, сформировать представления участников педагогического процесса о предпочтительных вариантах будущего развития, распознать события с малой вероятностью, но с большим потенциалом воздействия на педагогическую систему. Форсайт-технология в педагогике является инструментом прогнозирования будущего педагогики.» Хотите узнать больше   о форсайт-технологиях?  Вам будет  интересна статья Бут М.В., кандидата  педагогических  наук, доцента  кафедры гуманитарных наук  Костанайского социально-технического  университета им. З. Алдамжар «ФОРСАЙТ-ТЕХНОЛОГИЯ  В ПЕДАГОГИКЕ  КАК  ИНСТРУМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ  БУДУЩЕГО».

«Система среднего образования нашей страны приступила к практической реализации перехода на 12-летнее обучение. Основной целью обновления содержания среднего образования является интеграция в мировое образовательное пространство. По нормативам Европейской рамки квалификаций (далее ЕРК) одним из ведущих факторов для признания  квалификации школ в качестве вступительных требований при поступлении в университеты  мира на степень бакалавра  являются результаты школьного образования, соответствующие 4-му уровню ЕРК. Для достижения 4-го уровня ЕРК более приемлема 12-летняя структура школы, что подтверждается опытом большинства стран мира и по окончании 12-го класса у учащегося должны быть сформированы знания, умения и компетенции в соответствии с 4-м уровнем»   - так начинается статья             А.Сайлыбаева, кандидата педагогических  наук, доцента, начальника  отдела методического обеспечения инновационного развития, филиал  АО «НЦПК «Орлеу» ИПК ПР по городу Астана»  под названием «ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ В УСЛОВИЯХ ОБНОВЛЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» в рубрике «Образовательный драйвер».

В этой же рубрике ваше внимание привлечёт статья  Омаровой С.Ж., Жамантаевой Ж.К., тренеров  курсов в рамках  обновления содержания образования,филиал АО «НЦПК  «Өрлеу» ИПК ПР  по Акмолинской  области»  «САМОРЕГУЛЯЦИЯ  КАК ФАКТОР, ВЛИЯЮЩИЙ НА УСПЕШНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ».

Авторы статьи обосновывают утверждение, что система саморегуляции в большей мере зависит от уровня сформированности самооценок и оценок учащихся, от меры осознанности ими каждого элемента учебной деятельности, от развития субъективных критериев успешности ее выполнения. 

Традиционные  рубрики  «Опыт»  и  «Тренерский клуб» представляют практический  опыт  сертифицированных учителей и тренеров по использованию в преподавании идей  уровневых курсов, например,

Ныганкызы  Айгуль «Балқаш қаласы  С.Сейфуллин атындағы № 7 мектеп-гимназиясы» КММ  бастауыш сынып мұғалімі, «ОҚУ  САУАТТЫЛЫҒЫН  ДАМЫТУ», пишет  на тему развития учебной функциональной грамотности учеников.

Баекешева  Клара  Елтайқызы, «Өрлеу» БАҰО» АҚ филиалы  Алматы қ. бойынша ПҚ   БАИ, ДБО тренері, «ПЕДАГОГИКАЛЫҚ   ІС – ТӘЖІРИБЕДЕ РЕФЛЕКСИЯ ДАҒДЫЛАРЫН  ДАМЫТУ», рассматривает  идею  развития  рефлексивных навыков на  примерах   по SMART, SWOT - анализам.

 В рубрике «На  конкурс» в целях роста профессионального  мастерства тренеров, творческого  совершенствования  практики  представлены  новые  статьи  прикладного  характера  тренеров АО «НЦПК  «Өрлеу»   об   авторском инновационном  опыте  преподавания  на  уровневых  курсах.

 Планируется  опубликовать   всего   36  материалов    авторов  из  Казахстана из  11-ти  областей Казахстана.

Для  оформления  журнала   использовались  аутентичные  фотографии, присланные авторами и сделанные во время проведения  мероприятий.

Ключевая  идея     журнала – сплотить профессиональное сообщество  «тренер - учитель». «Тренер-Education»  - это  демократичная  площадкой для диалога  профессионалов  о практических  изменениях в преподавании и обучении в рамках обновления содержания образования.

 Уважаемые   сертифицированные   учителя и тренеры!

Популяризация   журнала «Тренер-Education»   как площадки обмена идеями по улучшению качества преподавания и обучения в школах республики – ваша задача как лидера в образовании республики!

Приобретая  очередной  номер  журнала,  вы  получаете  новые  знания по интересующей вас теме и делаете   следующий шаг   в вашей успешной карьере!

Мы ждем материал для опубликования не только от  учителей Казахстана, но с удовольствием  опубликуем статью, очерк, новости наших читателей из любой точки планеты.

Рабочие  языки  журнала - казахский, русский, английский.